Thùng rác tròn 120L - flower

KẾT CẤU:

- Cấu tạo                : Nắp, thân, rọ chứa rác

- Vật liệu chế tạo  : Nhựa Composite

- Biên dạng tuyến hình: Hình tròn hơn côn đáy

- Màu sắc, trang trí: Xanh, nắp trang trí hình hoa nổi

- Cửa bỏ rác : Đối xứng, góc ôm 90o/1 cửa

 

KÍCH THƯỚC CƠ BẢN:

-   Kích thước tổng thể: F500; cao 950 mm

- Thể tích rọ chứa      : 120 lít