Thùng rác tròn 120 - V2

KẾT CẤU:

- Cấu tạo                : Thân, đế, rọ chứa rác

- Vật liệu chế tạo  : Nhựa Composite

- Biên dạng tuyến hình: Hình tròn, vành đai bao dưới thân thùng.

- Màu sắc, trang trí: Xanh, trang trí nắp

- Cửa bỏ rác : Đối xứng, góc ôm 90o/1 cửa

 

KÍCH THƯỚC CƠ BẢN:

- Kích thước tổng thể: F550; cao 950 mm

- Thể tích rọ chứa      : 120 lít