Tin tức

Tái chế, tái sử dụng các nguồn phế thải là một trong những giải pháp quan trọng để tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Đây là một nguồn tài nguyên chưa được khai thác hiệu quả tại Việt Nam.

Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt từ năm 2012 với mục tiêu 60% đô thị loại III, 40% đô thị loại IV, loại V và các làng nghề có hệ thống thu gom và nhằm mục tiêu xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định vào năm 2020…

Tổng lượng chất thải nguy hại nước ta ước tính lên đến 156.000 tấn/năm. Trong đó, chất thải y tế nguy hại từ các bệnh viện, cơ sở y tế và điều dưỡng chiếm khoảng 51.000 tấn/năm. Phần lớn chất thải nguy hại đều phát sinh ở khu vực miền Nam, chiếm khoảng 64%. Điều đáng nói là công nghệ xử lý loại chất thải này đang rất lạc hậu.

Trung bình mỗi ngày, thành phố Hội An phát sinh gần 69 tấn và hàng năm phát sinh trên 25 ngàn tấn rác thải. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia môi trường đến từ thành phố Naha- Nhật Bản, chương trình phân loại rác tại nguồn ở Hội An bước đầu đang đem lại hiệu quả trong việc xử lý rác thải.

Ngày 12/8, tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội, Hội Nông dân huyện Hoài Đức phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội tổ chức Hội nghị Chuyển giao kiến thức phân loại rác thải tại nguồn, sử dụng rác thải hữu cơ làm phân bón cho cây trồng.

Lựa chọn công nghệ nào để xử lý chất thải sinh hoạt cho phù hợp với điều kiện của đô thị Việt Nam đang là vấn đề gây đau đầu với các cơ quan quản lý. Hầu hết 755 đô thị của Việt Nam đang áp dụng phương pháp chôn lấp rác thải.

Trang 3 trong tổng số 7