Tin tức

Ngày 1/7, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thành đoàn thành phố, các hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn triển khai "Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình năm 2013” (từ ngày 1-6/7).

Hố sâu, rác thải, xà bần, xác súc vật... là những gì ở lại sau khi lò gạch thủ công rút đi. Người dân khốn đốn vì tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài hơn một năm nay.

 Tượng đài Lê Nin nằm trên đường Điện Biên Phủ là một điểm văn hóa, vui chơi giải trí của người dân Thủ đô và du khách nước ngoài nhưng luôn trong tình trạng nhếch nhác, bẩn thỉu và đầy rác.

Xác định phụ nữ vừa là đối tượng vừa là chủ thể quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường,

Ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe

Chế độ ăn uống, thói quen đời sống (tại nơi cư trú và những nơi chúng ta thường lui tới) cho biết một phần của sự ô nhiễm môi trường mà chúng ta đang gặp phải.

Tại Việt Nam, các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế... đang gia tăng nhanh về số lượng, quy mô và mức độ, tác động xấu lên môi trường.

Trang 4 trong tổng số 7